info@rijschoolheemskerk.nl | 0251 - 82 94 65 |

Spoedcursus

Snel je rijbewijs halen?

Volg een spoedcursus bij Rijschool Heemskerk

Iedere leerling is anders en daarom start de spoedopleiding altijd met een proefles. Tijdens de proefles wordt er door één van onze instructeurs nauwkeurig ingeschat hoeveel lessen jij nodig zal hebben op basis van je instapniveau van voertuigcontrole en verkeersinzicht. Daarna wordt er een planning gemaakt op basis van je werk of studie en de bestaande reserveringstijd voor een praktijk examen van 2 tot 7 weken. Als je vervolgens de weg op gaat, rijd je maximaal 3 tot 4 uur per dag. Meer uren per dag is niet effectief omdat na 4 uren je concentratie niet meer optimaal is. Belangrijk is dat je zoveel mogelijk overdag rijlessen volgt omdat er overdag veel meer verkeer is en er zich daardoor veel meer leer- en oefenmomenten voordoen.

Proefles aanvragen

Wat je spoedopleiding zal gaan kosten weet je direct na het volgen van een proefles Wij brengen zeer zorgvuldig advies uit. Uiteraard blijft dit een indicatie. Wil je direct een proefles bij ons aanvragen? Dat kan heel simpel en snel met behulp van het onderstaand invulformulier!

dd-mm-jjjj - uu:mm